Grab LjutPod okriljem uzdignute Kamešnice, u podnožju brojnih brežuljaka teće rječica kroz mjesto Grab koje se zove upravo kao i rječica koja mu je sve dala. Tu je Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Grabu izgrađena je 1874. god. od klesanog kamena kao jednobrodna građevina sa zvonikom na pročelju. U crkvi je veliki mramorni barokni oltar, iza kojega je smještena sakristija, i kameni oltar prema puku. Kamenica za blagoslovljenu vodu vjerojatno je iz stare crkve koja je bila na groblju, izgrađene poslije oslobođenja od Turaka, dakle, poslije 1720. godine. Na rječici su brojne mlinice.

Bugarinova mlinica je kašikara, mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom. Izvorno je bila prizemnica, građena od priklesanog kamena, dvostrešnog krova pokrivenog utorenim crijepom. Uz mlinicu je katnica sa štalom u prizemlju, na katu je bio mlinarev stan. Ursića mlinica je mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom, smještena na gotovo samom izvoru rječice Grab i grabska najstarija mlinica. Zbog razlike u vodostaju, Ursića mlinica se sastoji od dva dijela, odnosno ljetne i zimske mlinice koje su postavljene jedna uz drugu.
Čosića mlinica (19.st.) nalazi se na desnoj obali rječice Grab. Tipa je kašikare tj. mlinice sa vodoravno položenim mlinskim kolima smještenima pod svodovima zgrade. Unutrašnje i vanjsko mlinsko postrojenje je sačuvano te se mlinica i danas koristi. Uz mlinicu se nalazi manji kameni most koji je služio kao pješački prijelaz iz okolnih mjesta prema mlinici i Grabu.

profil kt 09