Ljut-KamenskoKamensko je smješteno u Republici Hrvatskoj na području splitsko-dalmatinske županije u općini Trilj na samoj granici sa BiH pa je tu i poznati granični prijelaz. Na području Općine Trilj nalazi se 26 naselja: Bisko, Budimiri, Čačvina, Čaporice, Gardun, Grab, Jabuka, Kamensko, Košute, Krivodol, Ljut, Nova Sela, Podi, Rože, Strizirep, Strmendolac, Tijarica, Trilj, Ugljane, Vedrine, Velić, Vinine, Vojnić, Voštane, Vrabač, Vrpolje.

Naselja se prostiru na 267 km2, a u njima živi oko 12 000 stanovnika. Selo je nastalo prije tristotinjak godina, a nalazi se na 750 metara nadmorske visine. Stanovništvo se nekada bavilo poljoprivredom i uzgojem stoke. U selu je Crkva Svetog Petra Apostola na Kamenskom sagrađena je 1939 godine. Crkva je sagrađena od klesanog kemena (vaca).

Kamensko spada u župu Svetog Duha u Tijarici. Župa Tijarica/Kamensko ima tri crkve: crkva Sv.Petra u Kamenskom, crkva Sv.Duha u Tijarici na Tarabniku gdje je nekada bila stara crkva sagrađena oko 1750 g. od taraba (daske), te mala crkva (kapela) Sv.Nikole smještena je u Gornjoj Tijarici pokraj župne kuće.

KT 11 Profil