odmoriste LjutLjut je naselje (selo) koje se nalazi desetak kilometara sjeveroistočno od Trilja u blizini granice Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Naselje Ljut se nalazi na planini Kamešnici  na 780 metara nadmorske visineu jednoj manjoj kraškoj zavali i ima tek nekolicinu stanovnika.

KT 10 Profil