Na samom obronku planine Grabovice, nalazi se stara ilirska gradina Mali Gradac. Sa ovoga područja pruža se prekrasan pogled kako na duvanjsko polje ka sjevero istoku tako i na Buško jezero ka jugozapadu. Sa ovoga mjesta vidljive su sve najviše planine duvanjskog područja Vran Čvrsnica Tušnica. Ovim područjem prolazila je stara rimska cesta koja je povezivala Salonu sa unutrašnjosti rimske provincije Dalmatie. U širem području i danas su vidljivi tragovi cesta.

KT 14 Profil