Otok2m
Mjesto Otok dobio je ime po otočiću Dugišu na rijeci Cetini, dugom 840 i širokom 132 m. Na tom otočiću usred Cetine, nađeni su tragovi života iz kraja brončanog i početka željeznog doba (1300 god. pr. Krista) u obliku sojenica, kao i u arheološkom sloju iz ilirsko-rimskog razdoblja (1. st. Pr. Krista) u obliku ostataka glinenih lonaca od obojene grčke keramike.

Ostaci starokršćanske bazilike nalaze se na lokalitetu Mirine u selu Otok smještenom uz rijeku Cetinu kod Sinja. Ovdje se ubicira sjedište biskupije Ludrum koja je osnovana na II. salonitanskom koncilu 533. godine. Bazilika je složenog tlocrta s karakterističnim bočnim prostorijama. U tjemenu polukružne apside nalazila se subselija i biskupska katedra. Najstarija župna crkva sv. Luke evanđelista nalazi se usred starog groblja u Otoku kod Sinja. To je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom. Građena je od kamena i većim dijelom žbukana, osim ulaznog pročelja i gornjeg dijela SZ pročelja lađe, koji su građeni od pravilno klesanih kvadera. Apsida je presvođena gotički prelomljenim svodom s dvoslivnim krovom, pokrivenim utorenim crijepom. Krov lađe je ravan, od betonskih gredica, i na njemu je metalni križ. Na nadvratniku ulaznih vrata je natpis: „OVA CERKVA BI PR…“.

Na položaju Grebčine u Otoku otkriveno je srednjovjekovno groblje. Groblje nije arheološki istraženo, međutim prema vidljivim ostatcima kamenih pokrovnih ploča najvjerojatnije je riječ o ranosrednjovjekovnom groblju na redove, iz razdoblja od 8. do sredine 11. stoljeća.

Nalazište „Roknjača“ se nalazi u središnjem dijelu Otoka kod skretanja za Rudu. Na ovom mjestu je sačuvano desetak srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika –stećaka koji se mogu datirati 14./15. stoljeće: pet sanduka, pet ploča i dvije križine. Skromno je ukrašen samo jedan sanduk. Osim stećaka na nalazištu je vidljivo i nekoliko grobova od kojih se raspoznaju kamene obložnice. Na nalazištu je i manja kapelica posvećena sv. Anti.

KT 8 Profil