Križice-Dicmo trasa RereUz već izgrađen Splitski kolodvor tijekom izgradnje željezničke pruge Split-Sinj, rere, izgrađeno je 5 kolodvora i 3 stajališta. Kolodvori su bili: Vranjic-Solin, Klis, Dugopolje, Dicmo, Sinj, a stajališta Mravinci, Klis-Kosa i Prosik. Nekoliko godina poslije bila su izgrađena još 3 stajališta: Koprivno, Kukuzovac i Kopilica. Ovo su ostaci željezničkog kolodvora u Dicmu.

KT 5 Profil